Hyresgästerna har inte råd att ta notan för renoveringen av miljonprogrammen

Uttalande från från Vänsterpartiet Biskopsgården om Willhem AB:s planerade renoveringar i södra Biskopsgården

Bostadsbolaget Willhem AB planerar att renovera delar av lägenhetsbeståndet i södra Biskopsgården. Upp till 60 lägenheter om året kommer att renoveras i samband med in- och utflyttning. I de nyrenoverade lägenheterna hoppas hyresvärden ta ut hyror som är ca 40% högre än dagens nivåer. Sedan detta blev känt i oktober har en stark oro och ett starkt missnöje vuxit fram, inte minst bland våra egna medlemmar som bor i de aktuella områdena. Ännu starkare har missnöjet varit över hur hyresgäster som bor kvar i sina nuvarande lägenheter, med oförändrad hyra, inte kommer att få se någon nämnvärd upprustning över huvud taget. Problematiken är nämligen densamma som på många andra håll i landet: De miljonprogramslägenheter som byggdes från 1950-talet, och fram till 1970-talet, är på många håll i landet i stort behov av renovering och upprustning. Bostadsbolagen har dock ofta valt att göra renoveringar utan att tillfråga de boende om vilka önskemål de har och har i samband med renoveringsplanerna begärt kraftiga hyreshöjningar. Det enda alternativ som har getts är att bo kvar med nuvarande hyresnivåer, men med samma eftersatta underhåll som tidigare. Detta trots att hyresgäster hos privata hyresvärdar i åratal har bidragit till fastighetsägarnas ökade vinster, eller att hyresgäster hos gemensamt ägda bostadsbolag, som i borgerligt styrda Stockholm, bidragit till att kunna finansiera skattesänkningar inom kommunen.

Det är anmärkningsvärt och allvarligt att bostadsbolaget Willhem AB nu agerar på samma sätt som den privata hyresvärden Stena fastigheter har gjort i bostadsområdet Pennygången. Willhem ägs nämligen av Första AP-fonden, en av de statliga fonder som förvaltar våra gemensamma pensionspengar. Det är politiska beslut, av våra folkvalda riksdagsledamöter, som ligger till grund för Första AP-fondens verksamhet. Willhems planerade åtgärder går på många sätt stick i stäv med de målsättningar man säger sig ha med verksamheten. Första AP-fonden uppger sig ha som vision ”att vara en långsiktig investerare som bidrar till trygghet i och tilltro till pensionssystemet.” Pensionärer som tvingas acceptera kraftiga hyreshöjningar för att få en anständig uppfräschning av sina lägenheter kommer inte uppleva pensionssystemet som rättvist och tillförlitligt, när det finansieras genom att en av AP-fonderna pressar fram kraftiga hyreshöjningar hos just pensionärer. I Första AP-fondens ägarpolicy slår man även fast att ”verksamheten ska bedrivas på ett finansiellt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt”. Det finns inget långsiktigt och socialt hållbart i att lågavlönade, arbetslösa eller sjukskrivna hyresgäster kan tvingas söka försörjningsstöd för att betala hyran. Detta urgröper stadsdelarnas och kommunernas möjlighet att erbjuda välfärdsservice som skola och äldreomsorg.

Domen från Svea hovrätt 13 december, som gav Stena rätt att genomföra hyreshöjningar om upp till 80% för nyrenoverade lägenheter, är ett tydligt bevis på att hyreslagstiftningen måste ändras för att skydda hyresgästernas rättigheter. De boende i hyresrätt måste ges ett reellt inflytande över kommande renoveringar. Detta är i allra högst grad en politisk fråga. På samma sätt är det en politisk fråga, och en gemensam nationell angelägenhet, att införa statligt stöd för att renovera miljonprogramslägenheter utan kraftiga hyreshöjningar. Den borgerliga alliansregeringen har sänkt skatterna för villor och bostadsrätter och gett de rikaste villa- och bostadsägarna ytterligare skattesänkningar och förmåner. Hyresrätter beskattas däremot mycket högre, vilket pressar upp hyrorna. Därför måste en rättvis skatt införas för hyresrätter. Samma skattevillkor bör gälla för alla boendeformer. Det är dags för rättvisa för hyresgästerna.
Vi ser därför mycket hoppfullt på de samlingar och mobiliseringar som har skett bland Willhems hyresgäster i Biskopsgården. Flera av våra medlemmar är som privatpersoner redan aktiva i nätverket Biskopsgårdens framtid. Vi vill uppmana alla boende hos Willhem att ansluta sig till nätverksbygget för att sätta kraft bakom kravet på att alla lägenheter ska ges en anständig upprustning utan hyrespåslag.

Vi kommer att som parti använda de kanaler vi har tillgång till för att driva kravet om en förändrad hyreslagstiftning och ett statligt stöd för renovering av miljonprogrammen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s