Vänsterpartiet Biskopsgården vill pressa hyrorna med kommunalt byggbolag, rättvis skatt för hyresrätter och statligt stöd för att renovera miljonprogramslägenheter

Vänsterpartiet Biskopsgården har startat en kampanj för att pressa ner hyrorna i Göteborg och Biskopsgården. Här kommer du kunna läsa mer om våra kommande aktiviteter. I menyn längst upp till höger kan du läsa mer om vad vi vill.

Vi behöver alla en bostad och ett bostadsområde där vi kan känna trygghet och umgås med familj, grannar, släkt och vänner. Det blir kanske särskilt påtagligt under oroliga tider som de som präglar vår stadsdel idag, efter skottlossningar och tragiska dödsfall. Vi behöver alla ett riktigt hem för kunna varva ner efter jobb, studier, vardagssysslor och fritidsaktiviteter. Vi behöver också kunna vara med och påverka det som finns runt omkring oss. Därför behövs hyreslägenheter i hela Göteborg, med bra standard och utrymme, som vi med vanliga inkomster har råd att betala.

I Göteborg har vi en bostadsbrist som påverkar de flesta av oss. Trångboddheten i förortsområden som Biskopsgården är stor. Många yngre tvingas bo hemma hos sina föräldrar långt upp i vuxen ålder. Många med låg inkomst hittar ingen egen lägenhet utan kastas runt mellan olika tillfälliga lösningar: att bo i andrahand, bo hos vänner eller bo på svartkontrakt. Detta påverkar förstås även de av oss som redan har en fast bostad. Vi tvingas sänka våra krav gällande underhåll av lägenheterna och vilka hyresnivåer vi accepterar. Vi har ju inga alternativ.

I Göteborg har de privata bostadsbolagen ökat sina vinster. 2010 gjorde de fem största bolagen vinster på över fem miljarder. Hyresgästerna har inte fått ta del av den här vinstfesten utan istället tvingats vänja sig vid dåligt underhåll och små möjligheter att påverka sitt boende.

Vi vill starta ett kommunalt byggbolag. Genom att kommunen går före och bygger billiga hyresrätter tvingar detta de privata värdarna att anpassa sig till en mer rimlig hyresnivå. Om vi ser till att lägenheterna fortsätter att vara gemensamt ägda kan vi också pressa ner hyrorna.

Som hyresgäster ska vi inte behöva välja mellan att bo kvar med samma hyra som tidigare samtidigt som våra hem förfaller, eller att flytta för att vi inte har råd med den nya hyran efter att lägenheterna renoverats. Vänsterpartiet vill ha ett statligt upprustningsstöd som skulle kunna renovera 60 000 lägenheter per år i Sverige utan kraftiga hyreshöjningar.

Den borgerliga alliansregeringen har sänkt skatterna för villor och bostadsrätter och gett de rikaste villa- och bostadsägarna ytterligare skattesänkningar och förmåner. Hyresrätter beskattas däremot mycket högre, vilket pressar upp hyrorna. Vänsterpartiet vill att samma skattevillkor ska gälla för alla boendeformer.

Annonser

Hyresgästerna har inte råd att ta notan för renoveringen av miljonprogrammen

Uttalande från från Vänsterpartiet Biskopsgården om Willhem AB:s planerade renoveringar i södra Biskopsgården

Bostadsbolaget Willhem AB planerar att renovera delar av lägenhetsbeståndet i södra Biskopsgården. Upp till 60 lägenheter om året kommer att renoveras i samband med in- och utflyttning. I de nyrenoverade lägenheterna hoppas hyresvärden ta ut hyror som är ca 40% högre än dagens nivåer. Sedan detta blev känt i oktober har en stark oro och ett starkt missnöje vuxit fram, inte minst bland våra egna medlemmar som bor i de aktuella områdena. Ännu starkare har missnöjet varit över hur hyresgäster som bor kvar i sina nuvarande lägenheter, med oförändrad hyra, inte kommer att få se någon nämnvärd upprustning över huvud taget. Problematiken är nämligen densamma som på många andra håll i landet: De miljonprogramslägenheter som byggdes från 1950-talet, och fram till 1970-talet, är på många håll i landet i stort behov av renovering och upprustning. Bostadsbolagen har dock ofta valt att göra renoveringar utan att tillfråga de boende om vilka önskemål de har och har i samband med renoveringsplanerna begärt kraftiga hyreshöjningar. Det enda alternativ som har getts är att bo kvar med nuvarande hyresnivåer, men med samma eftersatta underhåll som tidigare. Detta trots att hyresgäster hos privata hyresvärdar i åratal har bidragit till fastighetsägarnas ökade vinster, eller att hyresgäster hos gemensamt ägda bostadsbolag, som i borgerligt styrda Stockholm, bidragit till att kunna finansiera skattesänkningar inom kommunen.

Det är anmärkningsvärt och allvarligt att bostadsbolaget Willhem AB nu agerar på samma sätt som den privata hyresvärden Stena fastigheter har gjort i bostadsområdet Pennygången. Willhem ägs nämligen av Första AP-fonden, en av de statliga fonder som förvaltar våra gemensamma pensionspengar. Det är politiska beslut, av våra folkvalda riksdagsledamöter, som ligger till grund för Första AP-fondens verksamhet. Willhems planerade åtgärder går på många sätt stick i stäv med de målsättningar man säger sig ha med verksamheten. Första AP-fonden uppger sig ha som vision ”att vara en långsiktig investerare som bidrar till trygghet i och tilltro till pensionssystemet.” Pensionärer som tvingas acceptera kraftiga hyreshöjningar för att få en anständig uppfräschning av sina lägenheter kommer inte uppleva pensionssystemet som rättvist och tillförlitligt, när det finansieras genom att en av AP-fonderna pressar fram kraftiga hyreshöjningar hos just pensionärer. I Första AP-fondens ägarpolicy slår man även fast att ”verksamheten ska bedrivas på ett finansiellt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt”. Det finns inget långsiktigt och socialt hållbart i att lågavlönade, arbetslösa eller sjukskrivna hyresgäster kan tvingas söka försörjningsstöd för att betala hyran. Detta urgröper stadsdelarnas och kommunernas möjlighet att erbjuda välfärdsservice som skola och äldreomsorg.

Domen från Svea hovrätt 13 december, som gav Stena rätt att genomföra hyreshöjningar om upp till 80% för nyrenoverade lägenheter, är ett tydligt bevis på att hyreslagstiftningen måste ändras för att skydda hyresgästernas rättigheter. De boende i hyresrätt måste ges ett reellt inflytande över kommande renoveringar. Detta är i allra högst grad en politisk fråga. På samma sätt är det en politisk fråga, och en gemensam nationell angelägenhet, att införa statligt stöd för att renovera miljonprogramslägenheter utan kraftiga hyreshöjningar. Den borgerliga alliansregeringen har sänkt skatterna för villor och bostadsrätter och gett de rikaste villa- och bostadsägarna ytterligare skattesänkningar och förmåner. Hyresrätter beskattas däremot mycket högre, vilket pressar upp hyrorna. Därför måste en rättvis skatt införas för hyresrätter. Samma skattevillkor bör gälla för alla boendeformer. Det är dags för rättvisa för hyresgästerna.
Vi ser därför mycket hoppfullt på de samlingar och mobiliseringar som har skett bland Willhems hyresgäster i Biskopsgården. Flera av våra medlemmar är som privatpersoner redan aktiva i nätverket Biskopsgårdens framtid. Vi vill uppmana alla boende hos Willhem att ansluta sig till nätverksbygget för att sätta kraft bakom kravet på att alla lägenheter ska ges en anständig upprustning utan hyrespåslag.

Vi kommer att som parti använda de kanaler vi har tillgång till för att driva kravet om en förändrad hyreslagstiftning och ett statligt stöd för renovering av miljonprogrammen.

Willhem kräver 40-procentiga hyreshöjningar i Biskopsgården

I tisdags informerade Hyresgästföreningen för första gången om den privata fastighetsägaren Willhems planer för sina hyreshus i vår stadsdel. Det var en väckarklocka för många av oss som var där. Willhems renoveringsplaner inbegriper nämligen hyreshöjningar på omkring 40% för boende på Värmegatan/Köldgatan/Väderlekstorget, Blåsvädersgatan, Höstvädersgatan, Sommarvädersgatan, Blidvädersgatan och Friskväderstorget.

Renoveringsplan klar – helt utan boendeinflytande

I samband med de sedan länge utannonserade stambytena har man nu tagit fram ett koncept för andra renoveringar som man avser genomföra på samma gång. I den processen har Willhem inte använt sig av några referensgrupper från områdena. Man har överhuvudtaget inte frågat några hyresgäster i Biskopsgården vilka renoveringar de skulle vilja ha och vilka de skulle klara sig utan. Istället för en dialog med Hyresgästföreningen och de boende verkar Willhem styras av ett enda mål i den nuvarande bostadsbristsituationen: att driva upp hyrorna.

Handdukstork och golvvärme i badrummet blir ny standard – inte lyxiga tillval

De färdigställda visningslägenheterna på Värmegatan är inte, som en del kanske hoppats, fyllda med frivilliga tillval som de boende själva kan avstå från för att slippa hyrespåslag. Det handlar istället om den nya standarden, som Willhem vill driva igenom överallt.
Denna ansiktslyftning verkar inte inbegripa några utvändiga renoveringar av uppgångarna eller byten av fönster och element, men däremot de numera välkända lyxattiraljerna hyresvärdarna brukar hänvisa till när de vill driva upp hyrorna – diskmaskin i köket, handdukstork och nytt golv med värmeslingor i badrummet osv.

Prislappen landar hos oss – chockhöjningar av hyrorna

Visst hade det varit trevligt med en jättefräsch, nyrenoverad lägenhet men Willhems prislapp är minst sagt överväldigande. För en trea på 63-64 kvadrat i ”bananhusen” (Värmegatan, Köldgatan, Väderlekstorget), som idag kostar strax under 5000 kronor i månaden, vill man nu att hyresgästerna ska betala 7200 kronor. Det är en hyreshöjning på närmare 45%. Liknande krav på hyreshöjningar är att vänta för hela bostadsbeståndet.

Inflytandet, valfriheten och verkligheten

Willhem har hittills varit helt ointresserade av att involvera de boende i sina renoveringsplaner. Däremot har många av oss som efterfrågat underhåll fått höra att detta fått vänta till de kommande stambytena drar igång.

Hyresvärden har sedan en tid tillbaka inte tagit in några nya hyresgäster på tillsvidarekontrakt i ”bananhusen”. Istället hyrs ett antal lägenheter i området numera ut på korttidskontrakt, där Willhem kan säga upp hyresgästerna med kort varsel när man vill renovera dem. Därför kan bolaget redan nu successivt börja genomföra renoveringskonceptet i en del av lägenhetsbeståndet för att kunna ta ut högre hyror.

Ett orimligt ultimatum

Från hyresgäster med tillsvidarekontrakt behöver Willhem däremot ett godkännande för att kunna genomföra sitt renoveringspaket (hyresvärden kan dock senare försöka tvinga igenom det genom juridiska processer).
Vi hyresgäster ställs dock fortfarande inför ett obehagligt val. Många av de fastigheter som Willhem för några år sedan övertog från Newsec, är i behov av renoveringar och underhållet är eftersatt sedan lång tid tillbaka. Nödvändig upprustning, som borde ingå i de hyror vi redan betalar, är eftertraktat.
Man kan mycket väl säga att Willhem nu ställer oss inför ett orimligt ultimatum – antingen accepterar vi deras grandiosa renoveringspaket med påföljande chockhöjning av hyran eller så blir vi kvar i eftersatta lägenheter där värden inte tänker göra någonting alls (utom stambyten) om de inte blir tvingande.

Det är ett girigt, oansvarigt och oschysst sätt att behandla sina hyresgäster på. Särskilt eftersom Willhem faktiskt ägs av Första AP-fonden, som förvaltar våra pensionspengar.

Vår ”bostadsmarknad”

Biskopsgården är en arbetarstadsdel där de allra flesta människor antingen har helt vanliga lönejobb eller är arbetslösa eller sjukskrivna. Det är ett socialt utsatt område, men vi är samtidigt många som trivs här.

Vi som bor i Willhems fastigheter har dock sällan några förmögenheter att köpa bostadsrätter för. Med den bostadsbrist som råder i svenska storstäder, som Willhem nu verkar försöka slå mynt av, har vi högst begränsad valfrihet på bostadsmarknaden i den här staden. Därför kommer det givetvis som en chock för många hushåll med små marginaler att de nu kan stå inför hyreshöjningar på två eller tre tusen kronor. I månaden.

Vad kan vi göra – just nu?

På Hyresgästföreningens möte med de boende utlovades idag att ett brev ska gå ut till Willhems hyresgäster för att informera dem om deras rättigheter. Det kommer att innehålla två viktiga klargöranden:

* Att man inte kan förlora sitt hyreskontrakt om man man tackar nej till Willhems renoveringspaket. Alla boende ska veta att man har rätt att avstå från renoveringspaketet om man inte vill eller kan klara hyreshöjningar på 40%.

* Willhem har fortfarande skyldighet att säkerställa att alla – även icke renoverade – lägenheter håller rimlig boendestandard. Om köksgolvet börjat gå sönder, ett element lagt av eller någon av spisplattorna slutat fungera, har hyresvärden skyldighet att åtgärda det omgående. Om Willhem vägrar eller hänvisar till sitt renoveringspaket ska man omedelbart kontakta Hyresgästföreningen för att få hjälp (vid behov av jurister) att driva sin sak.

Vad kan vi göra – i nästa steg?

Hyresgästföreningen satte på dagens möte ihop en referensgrupp av boende i Willhems områden som man kommer kräva att hyresvärden ska involvera i en omprövning av renoveringsplanerna. Willhem måste göra ett rejält omtag i hela renoveringsfrågan och ge de boende inflytande i besluten om vilka renoveringar som önskas, vilka som skulle kunna vara frivilliga tillval och vad som är bara är att betrakta som onödigt och dyrt.

Om Willhem inte lyssnar utan fortskrider med sina planer, utan att ompröva tidigare beslut och utan involvera de boende i processen, måste vi boende omgående försöka samla oss för att bygga opinion på bred front. Vi måste försöka uppmärksamma såväl hela Biskopsgården som Göteborg i övrigt på vad som håller på att hända.
Genom att protestera brett, smart och handlingskraftigt kan vi göra det väldigt jobbigt för Willhem och även ägaren Första AP-fonden att fortsätta på den inslagna vägen. Vi kan ställa ansvariga till svars och se till att skapa mycket ovälkommen publicitet för Willhem (och bolagets varumärke) tills dess att de sätter sig ner och förhandlar med våra företrädare på ett konstruktivt och anständigt sätt.

Pennygången, Albyberget – vi kan inspireras av andra

Det finns flera goda exempel att lära av. De boende i Pennygången i Göteborg (som kämpat mot Stena Fastigheters annonserade chockhöjningar av hyrorna) och på Albyberget i Stockholm har exempelvis drivit uppmärksammade kampanjer den senaste tiden för att försvara allas rätt till ett bra boende och en rimlig hyra.

Vi i Biskopsgården kan vi med. Och om Willhem tvingar oss så måste vi.

Ny plakatuppsättning runtom i Biskopsgården

Under måndagen gav vi oss ut på nytt för att sätta upp totalt 200 plakat i bostadsområden runtom i Biskopsgården: Vårvädersgatan, Klarvädersgatan, Väderilsgatan, Klimatgatan, Baltzer- och Jättestensgatan samt Långströmsgatan. I varje område sattes det upp plakat med information om vad hyrorna i området borde ha legat på om inte hyrorna hade skenat iväg i slutet på 90-talet och istället följt den övriga prisutvecklingen i samhället. Vänsterpartiet vill pressa hyrorna genom att starta ett kommunalt byggbolag, införa rättvis skatt för hyresrätter och inför statligt stöd för renovering av miljonprogrammen.

Bild

Bild

Bild

Clara Lindblom föreläser om hur bostadspolitiken har förändrats – och hur vi kan förändra

IMG_8691-copy

Tisdag 1 oktober kl 18 kommer Clara Lindblom att föreläsa om hur bostadspolitiken har förändrats under 90- och 2000-talet, varför bostadsbyggandet har avstannat och varför hyresgäster betalar en så stor del av inkomsten till boendet till boendet trots att underhållet brister. Och vad vi kan göra åt det.

Clara är kommunpolitiker i Stockholm för Vänsterpartiet, forskningsassistent på Institutet för framtidsstudier och sitter i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse.

Kl 18-19.30 på Göteborgs folkhögskola Vårväderstorget (samma byggnad som biblioteket)
Arrangör: Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda i samarbete med ABF